บทวิเคราะห์ ลายเซ็น ดร.ดิสธร วัชโรทัย

เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างมาก โดยมีเหตุผลที่มาคือการยึดติดกับความลับและความหลังบางอย่างในอดีต