บทวิเคราะห์ลายเซ็น บัณฑูร ล่ำซำ

ลายเซ็นเจ้าสัว “บัณฑูร ล่ำซำ” แบงก์กสิกรไทย   ลายเซ็นท่านเจ้าสัว บัณฑูร ล่ำซำ ซีอีโอ แบงก์กสิกรไทย ที่มีเครื่องหมายการค้าตรารวงข้าว จะได้เห็นว่าลายเซ็นเดิมของท่านเป็นอย่างไร และลายเซ็นใหม่เป็นอย่างไร

บทวิเคราะห์ ลายเซ็น ดร.ดิสธร วัชโรทัย

เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างมาก โดยมีเหตุผลที่มาคือการยึดติดกับความลับและความหลังบางอย่างในอดีต