นายกประยุทธ์ เปลี่ยนลายเซ็นเพื่อยืดเวลา ยึดอำนาจการปกครอง

พฤศจิกายน 2562 นายกประยุทธ์ เปลี่ยน ลายเซ็น เพื่อยืดเวลา ยึดอำนาจการปกครอง

สังเกตุได้จากลายเซ็นใหม่มีการเชื่อมชื่อและนามสกุลเข้าด้วกัน เพราะต้องการจะได้รับแรงค้ำจุดจากญาติและบริวารมากขึ้น

และในส่วนของนามสกุล มีการลากหางให้ยาวขึ้นกว่าเดิมซึ่งเปรียบเหมือนต้องการยืดอำนาจที่ได้ ไว้ให้นานขึ้นอีกหรือตลอดไป

ลายเซ็นเดิม
ลายเซ็นใหม่