บทวิเคราะห์ ลายเซ็น จิตรกร

เจ้าของลายเซ็นนี้มีความสำมารถโดดเด่นทางด้านศิลปะและเชื่อมั่นในตนเองสูง

1.ลักษณะนิสัย

เป็นคนที่มีความสำมารถทางด้านศิลปะอยากมาก และความคิดสร้างสรรค์สูง ในการสร้างผลงานออกมาสักชิันต้องผ่านกระบวนการคิดที่หนักพอสมควร และผลงานแต่ละชิ้นมักจะมีเอกลักษณ์ในตัวเองและบ่งบอกถึงตัวตนของเจ้าของลายเซ็น

2. การงาน (ลูกน้อง ทีมงาน บริวาร)

ในการทำงานมักจะแบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยตนเอง ทำงานในลักษณะเป็น one man show ลูกน้องให้ความร่วมมือในระดับแค่ปรับตัวให้กับเข้ากับหัวหน้า (เจ้าของลายเซ็น) เท่านั้น จะหวังพิ่งหรือฝากฝังอะไรลูกน้องไม่ได้เลย ประเด็นหนึ่งเป็นเพราะงานที่เจ้าของลายเซ็นคิดออกมานั้นถึอเป็นสิ่งที่รู้ได้เพียงคนเดียว (ติ๊สสูง) คนอื่นยากที่จะเข้าใจและเข้าถึง

ลักษณะการทำงานคือเมื่อได้รับโปรเจคใหม่มาจะไม่เริ่มลงมือทำเลย แต่จะรอให้ใกล้ถึงวันกำหนดส่งงานก่อนจึงค่อยทำ โดยเจ้าของลายเซ็นอธิบายว่าที่ต้องทำแบบนี้เพราะถ้าทำเสร็จเร็วลูกค้ามักจะให้แก้งานบ่อยทั้งที่ไม่จำเป็น