บทวิเคราะห์ ลายเซ็น ดร.ดิสธร วัชโรทัย

เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างมาก โดยมีเหตุผลที่มาคือการยึดติดกับความลับและความหลังบางอย่างในอดีต

ลายเซ็นนี้ประกอบไปด้วยชื่อและนามสกุล

1. ลักษณะนิสัย

เจ้าของลายซ็นเป็นคนโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนอื่น มีความชัดเจน มุ่งมั่นและตั้งใจทำในสิ่งต่างๆ ด้วยความแน่วแน่

เป็นที่รู้จักในสังคมและเป็นที่รักในหมู่เพื่อนฝูง แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงรูปลักษณ์ชั้นนอก ส่วนเรื่องราวภายในที่เกี่ยวข้องกับอดีตที่ผ่านมาบางอย่างนั้นจะถูกปกปิดอย่างมิดชิดและไม่ต้องการให้ใครรับรู้

2. สุขภาพ

มีโอกาสได้รับการผ่าตัดที่สมองหรือหัวใจ, ตาข้างหนึ่งของเจ้าของลายเซ็นควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

3. การงาน

ทำงานในลักษณะของการใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลัก ทำฟรีแลนซ์ กรณีมีลูกน้องก็ไม่ได้ให้บทบาทหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากนัก เจ้าของลายเซ็นมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ งานที่ต้องใช้ความคิด หรือ การบัญชี

4. การเงิน

มีความสามารถในการหาเงิน ในทางสังคมเจ้าของลายเซ็นพร้อมที่จะจ่ายออกไปเพื่อเป็นหน้าเป็นตา โดยส่วนตัวจะไม้เน้นการใช้จ่ายเพื่อตนเองมากนัก แต่จะจ่ายหรือให้เงินกับคนในครอบครัวใช้มากกว่า

5. ความรัก

มีความรักและห่วงใยครอบครัวอย่างมาก และกลัวที่จะเสียมันไป อาจเป็นเพราะในอดีตมีเหตุการณ์บางประการเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของลายเซ็นก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ และสิ่งนั้นเองส่งผลมาถึงปัจจุบัน

ต้องการทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวตลอดเวลา แต่ว่าไม่ว่าเจ้าของลายเซ็นจะพยายามเท่าไรก็ยังรู้สึกว่าไม่ดีพอ หรือว่าเหมือนว่าไปไม่ถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้สักที จึงมักย้อยกับมาตั้งหลักและพิจารณาดูตัวเองเสมอ เจ้าของลายเซ็นอาจไม่ได้เจอกับครอบครัวบ่อยนัก

 

 บุรุษไปรษณีย์ส่วนพระองค์ “ดร.ดิสธร วัชโรทัย”

 

ดร. ดิสธร วัชโรทัย

ดร. ดิสธร วัชโรทัย

รูปดร. ดิสธร วัชโรทัย

รูปดร. ดิสธร วัชโรทัย

อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากเราจะเห็น “คุณใหม่” ดร.ดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชา

นุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยืนถวายการรับใช้อยู่เบื้องหลังของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพราะนั่นคือหน้าที่ที่เขาเฝ้าปฏิบัติมาอย่างยึดมั่นด้วยความภาคภูมิตลอด24 ปี จนเรียกตัวเองว่าเป็น “บุรุษไปรษณีย์ประจำพระองค์” และเปรียบ “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นดั่ง “ไปรษณีย์”

คำว่า “บุรุษไปรษณีย์” ของคุณใหม่ในที่นี้คือ บุคคลที่คอยทำหน้าที่นำพาความห่วงใย และความปรารถนาดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่ประชาชนในประเทศไทย และนั่นก็คือหน้าที่หลัก ๆ ของคุณใหม่ใน 24 ปีที่ผ่านมา

ที่มาของคำว่า “บุรุษไปรษณีย์ประจำพระองค์”  มีที่มาอย่างไร “คุณใหม่” เล่าให้ให้ทีมงานประชาชาติธุรกิจฟัง

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1323162088&grpid=no&catid=no