บทวิเคราะห์ ลายเซ็น ณเดช

เป็นลายเซ็นที่มีพลัง เจ้าของลายเซ็นมีความมุ่งมั่นในการทำงานและหาเงินสูง

เป็นลายเซ็นที่มีพลัง ใจกว้างโอบอ้อมอารี และมีความมั่นใจตัวเองสูงมาก การทำงานจึงเป็นลักษณะของการลุยเดี่ยวมากกว่าที่จะทำเป็นทีม

มีความสามารถในการหาเงินเก่ง และเก็บเงินเอาไว้ใช้ในอนาคต แต่ถ้าถึงเวลาจ่ายก็จะจ่ายอย่างสปอร์ตเลยทีเดียว

มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และจะประสบความสำเร็จในอนาคต

ให้ความสำคัญกับคู่ครองและครอบครัวมาก มีความเป็นผู้นำสำหรับคนภายในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง บ่อยครั้งที่มักทะเลาะกันคนในครอบครัวสาเหตุด้วยอีโก้ของตนเอง